Om oss (mal)

Olav Gislerud er utdannet skogtekniker (Statens skogskole Kongsberg) og forstkandidat og dr. scient. fra Norges landbrukshøgskole. Yrkesbakgrunnen er skogforskning og forskningsadministrasjon. Bosted er Heerløkka 21, 1445 Drøbak. Olav Gislerud er født i 1941 og pensjonist, og driver næringsvirksomhet innenfor skogbruk som enkeltpersonforetak.

    Produksjon – Solheim gård    

Produksjon

Siden 1962 har jeg produsert juletrær for salg. I 1967 overtok jeg skogeiendommen Solheim gnr 7 bnr 1 i Gulsvik, Flå i Hallingdal og begynte juletreproduksjon på denne eiendommen. Mer enn 30 ulike treslag ble i starten dyrket og prøvd som juletre. Det meste av det tidligere jordbruksarealet og en kraftledningsgate i skogen er tilplantet med juletrær. Trærne blir gjødslet og delvis klipt/formet. Edelgran blir normalt sprøytet mot skadeinsekter (lus) en gang hvert år. På 1990-tallet var elgstammen i området meget stor og hoveddelen av juletrærne ble beitet på av elg og kunne ikke selges. Fortsatt er det elg, hjort og rådyr på eiendommen og dette resulterer i noe beiting og feiing. Juletrefeltene er ikke inngjerdet. Furutrær og nordmannedelgran lar seg ikke dyrke som juletrær på eiendommen fordi disse treslagene er svært attraktiv mat for elgen på vintertid. Eieren av Solheim er medlem av Norsk Juletre for i størst mulig grad å kunne produsere juletrær med kompetanse og kvalitet. I dag er juletreproduksjonen på Solheim konsentrert til følgende treslag:

• Fjelledelgran

• Norsk gran (dyrket av frø fra Stein frøtreplantasje på Ringerike)

• Serbergran (omorikagran)

Besøk Norsk Juletre her - www.norskjuletre.no

Salg av juletrær

Salg

Vi leverer juletrær både til engrossalg og detaljsalg.

Engrossalg

Det meste av engrossalget fra Solheim skjer til kjøpere (juletreselgere) som også har som har hentet trær på eiendommen tidligere år. Det er mulig for kjøpere å forhåndsmerke trærne og/eller være med å hogge/nettpakke trærne. De fleste trærne er i høydeintervallet 1,5-2,5 m. Vi kan også levere et begrenset antall store juletrær med høyde opp til 5-6 m. Hogst av trær til engrossalg skjer normalt i månedsskiftet november/desember. Det kan også leveres pyntegrøntgreiner av bl.a fageredelgran (Abies amabilis) og av furu (vanlig furu, bergfuru, cembrafuru og silkefuru). Vegbskrivelse til Solheim: Kjør riksveg 7 til nordre del av Krøderfjorden. Ta av ved Gulsvik nord og følg skilt til Sørbølfjell. Følg kommunal veg østover ca 1 km til vegkryss med Solheimsvegen. Følg deretter Solheimsvegen ca 1 km til Solheim (Solheimsvegen 91). Vegen fortsetter videre til Solheimseter/Sørbølfjell som bomveg. Se Kart

Detaljsalget av juletrær fra Solheim gård skjer på følgende salgssteder:

• Solheim gård, Solheimsvegen 91, Gulsvik, 3539 Flå. Her er det mulig å merke treet på forhånd og selv å hogge juletreet. Eieren bor ikke på gården og salgsplassen vil være selvbetjent når eieren ikke er til stede. Betaling for trær kan skje kontant (i vegbomkasse), til bankkonto eller ved VIPPS. Kontaktperson: Olav Gislerud, tlf 913 42 982.

• Hæhre gård, Krødervegen 360, 3370 Vikersund. Kontaktperson: Live Gislerud, tlf. 481 96 860.

Vegbeskrivelse til Hæhre gård. Kjør fylkesveg 280 fra Vikersund retning Hamremoen, ca 4 km etter Vikersund kommer du til Hæhre. Ca 100 meter etter kryssing av jernbanesporet til Krøderbanen ligger salgstedet Hæhre gård like inntil fylkesveien. Se kart

• Ved Kiwi på Heer i Frogn kommune, Heerveien 9, 1445 Drøbak - Se kart.

Kontaktperson Olav Gislerud, tlf. 913 42 982.

• Jobu- Skog og hagemaskiner på Dyrløkke i Frogn kommune, Dyrløkkebakken 3. - Se kart

 Kontaktperson: Bent Wigernes, tlf. 928 58 401.

Foruten juletrær av edelgran, vanlig gran og omorikagran selges pyntegreiner og kornnek. Kornnekene er produsert av Per Strande på Ringerike.

Hogststart av juletrær på Solheim som leveres til utsalgsstedene i 2021 er ventes å begynne ca 1. desember og vil pågå i ca. 15 dager. Juletresalget på salgsplassene planlegges å begynne lørdag 11. desember. 

Kontakt

913 42 982
Heerløkka 21, 1445 DRØBAK
Orgnr 969 872 986

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.